Atmiņas uzlabošana

 

 

 

Atrašanās hipnozes  stāvoklī  palielina dažādu uzvedības modeļu esamību, kā arī ir efektīvs palīglīdzeklis cilvēka atmiņas uzlabošanai. Piemēram:

 

 

 

1. Hipnozi var izmantot, lai palielinātu klientu izpratni par apgūstamo vielu, kā arī lai uzlabotu koncentrācijas spējas.

 

 

 

2. Hipnoze var palīdzēt klientam atslābināties, tas savukārt ļauj pareizi virzīt un koncentrēt  uzmanību, kamēr  tiek veikts mācību process.

 

 

 

3. Cilvēka apslēptie talanti  var atklāties hipnozes laikā, un protams tam ir tieša saistība ar veiksmīgiem sasniegumiem visās  dzīves jomās, kā arī sevis  pilnveidošanā un izzināšanā.

 

 

 

4. Personas motivācija un vēlme iegūt labu atmiņu var tikt palielināta hipnozes stāvoklī.

 

 

 

5. Hipnoze var palīdzēt novērst  bailes no  nespējas  izpildīt   nospraustos  mērķus.

 

 

 

6. Hipnoze var tikt pielietota lai palielinātu klienta spējas vizualizēt iepriekš studētu un pētītu materiālu un tas var uzlabot tā saucamo foto atmiņu.

 

 

 

7. Suģestijas atmiņas uzlabošanai, kuras veiktas cilvēkam atrodoties hipnozes stāvoklī, ir daudz iedarbīgākas, nekā kas sniegtas apzinātas terapijas ietvaros.

 

 

 

Strādājot pie atmiņas uzlabošanas, cilvēkam ir jāsniedz virkne ar  ieteikumiem, lai veicinātu viņa vēlmi atcerēties, pārvēršot atmiņu par garīgo spēli. Palīdzēt cilvēkam reizēm  iemācīties pārspīlēt. Tā kā prāts pieņems un nekad neaizmirsīs pārspīlējumus, kuri ir pienācīgi tajā „ielikti”, kā arī  lai stiprinātu viņa ticību savām spējām atcerēties.