Priekšrocības, kuras sniedz hipnotiskās intervences attiecību konsultēšanā , izmantojot pāra dalībnieku informācijas pārstrādes, jeb suģestējamības un seksuālās personības tipu izpētes pieeju, jeb "dodiet otram to , ko Viņš patiesībā grib (nevis jūs domājat, ka viņš grib), un jūs vienmēr saņemsiet par brīvu dubultā atpakaļ to, ko gribat jūs".

Kāds gadījums

 

Kad  kāda 28 gadus veca sieviete atnāca pie manis uz pirmo konsultāciju, es jautāju, kas viņu pie manis atveda?Viņa teica, ka ir problēmas laulības dzīvē.Iemesls tika formulēts, kā problēmas dzimumdzīvē, konkrētāk vēsums dzimumattiecībās no viņas puses. Viņai bija ļoti grūti stāstīt par savām sajūtām vīram, un katru reizi , kad viņa mēģināja par to runāt ar savu vīru, tas beidzās ar strīdu, kura laikā viņa tika saukta par aukstu zivi vai vienkārši par slimu. Es jautāju viņai, lai viņa man pastāsta par vīra seksuālo un emocionālo uzvedību un cik ilgas ir viņu attiecības.Viņa stāstīja, ka viņi iepazinās pludmalē, kad viņai bija 25 un attiecības sākumā bija kaisles pilnas un izjuta viens pret otru neizsakāmu vilkmi. Viņa nesen bija tikusi pāri attiecībām, kurās vīrietis bija ļoti valdonīgs, demonstratīvs un pārlieku seksuāls. Problēmas iepriekšējās attiecībās bija tādas pašas kā šobrīd ar viņas vīru. Viņa aprakstīja viņu kā ļoti ekstravertu, "īpašumniecisku" attiecību ziņā un dominējošu. Viņs gribēja seksu katru nakti un mēģināja viņu pat iesaistīt kaut kādā 8 pāru  grupā, kurā notiek maiņa ar seksa partneriem, katru reizi viņa šo piedāvājumu noraidīja. Laulības sākumā viņa baudīja seksu tāpat ka viņš, bet tas ilga kādus sešus mēnešus un tas bija laiks, kad viņa kļuva arvien mazāk ieinteresēta seksā. Neraugoties uz to, ka viņai nekad nebija orgasms t.s. misionāru pozā, viņa kaut kādā veidā guva apmierinājumu ar  klitora stimulāciju. Kad viņa pauda seksuālo neieinteresētību, viņas vīrs kļuva dusmīgs un apvainoja, ka viņai ir ārpuslaulības sakars. Un viņu komunikācija ātri vien palika aizvien sliktāka un viņa sāka aizvien ilgāk palikt nomodā ārpus gultas, lai izvairītos no seksa un cita veida kontaktiem ar savu vīru. Viņa sāka draudēt, ka pametīs to, bet tas viņai būtu ļoti emocionāli smagi, ja viņš tam pēkšņi piekristu. Tādos momentos viņš lūdzās, lai viss ir tā kā iesākumā. Viņa man teica, ka gribētu, lai laulība tiktu saglabāta un viņa justos tāpat kā savas laulības pirmajos sešos mēnešos.  Viņa nezināja, vai vīrs arī būtu gatavs nākt uz terapiju, tāpēc, ka viņa neticēja, ka ar vīru kaut kas nav tā, proti, ka viņā ir kaut kādas problēmas. Es izskaidroju viņai, ka es protams vislabāk gribētu redzēt viņus abus divus, bet katru no viņiem atsevišķi un tikai pēc tam abus divus kopā.Viņa piekrita ar viņu aprunāties.Kad es sajutu, ka viņa ir vienlīdzīgā stāvoklī ar viņas suģestējamības potenciālu, es devos atpakaļ uz dažādām situācijām, kurās viņa izjuta frustrāciju ar viņas  vīru un suģestēju, ka viņa vispirms izjutīs frustrāciju un pēc tam tiks tam pāri un jutīsies daudz relaksētak un tad es suģestēju, ka viņai jāmēģina izjust specifiskos frustrācijas momentus vēlreiz ,  bet papildināju, ka viņa jutīsies paliekot pilnīgi vienaldzīgi par to. Es turpināju šo procesu turpmākajās piecās sesijās, līdz es nolēmu vienā brīdī, ka ir laiks strādāt kopā ar viņas vīru. Es aizvedu viņu atpakaļ laikā uz viņu attiecību sākumu un liku vizualizēt cik komfortabli bija ar viņu seksuāli.Tad es vinai suģestēju, ka viņa to sajūtu paņem līdzi uz tagadni un tajā pat laikā kad es strādāju ar viņu , es strādāju arī ar viņas vīru un mainīju viņa suģestējamību tuvāk līdzsvara stāvoklim. Lai noņemtu viņa pārāk lielo īpašumnieciskumu pār savu sievu, aizvācu noraidītības un zaudējuma sajūtas, kuras viņš izjuta pret sievu. Es darīju to desensetizējot caur vizualizācijām un burtiskām suģestijām, liekot viņam redzēt savu sievu viņu attiecību sākumā. Un pēc individuālajām sesijām, kā arī četrām kopīgajām sesijām, attiecības sāka uzlaboties, viņi atkal sāka dalīties sajūtās savā starpā, kā arī plānot tālāko dzīvi kopā.Šis jaunais līdzsvars attiecībās radās apmēram pēc sešiem mēnešiem   konsultēšanā. Kādu laiku pēc tam, kad attiecību konsultēšana bija galā, man bija tikšanās ar sievu, kurā mēs tikām galā arī ar viņas smēķēšanas ieradumu. Viņa izstāstīja man, ka viņu komunikācija joprojām uzlabojās un ka viņu laulība ir laimīgāka nekā pirms tam. 

 

Pieejas ātrs skaidrojums

Hipnotiskās intervences attiecību konsultēšanai var  izmantot  gan konsultējot heteroseksuālus, gan homoseksuālus pārus, šai pieejai ir vairākas priekšrocības. Viena ir tāda, ka šī pieeja novirza katra partnera uzmanību uz to veidu, kā tie komunicē  un veidu, kā to dara viņu partneris, lai padarītu  interakcijas to starpā saprotamākas. Tiek uzskatīts, ka tas  ir nepieciešams, lai uzlabotos laulāto attiecības. Otrā šīs pieejas priekšrocība ir tāda, ka komunikācijas stila izpēte  rezultātā veicina un  padara saprotamāku to, ka neviens šajās attiecībās nav slikts un tiek panākta vienam-otra "ne-vainošanas" atmosfēra. Nav sievietes no Venēras un vīrieši no Marsa, bet ir gan sievietes no Venēras un Marsa un arīdzan vīrieši gan no Marsa un Venēras. Tas nozīmē , ka ar katra no partneriem izpratni, ka  viņa paša suģestējamības tips un komunikācijas stils ir normāls un pieņemams un ka arīdzan viņa partnera suģestējamības tips un komunikācijas stils ir normāls un pieņemams- abiem apzinoties ,ka tas ir normāls un pieņemams, terapija ar katru partneri var noritēt brīvi no:

 

1.Partnera vainošanas par visām komunikācijā piedzīvotajām grūtībām.

 

2.Sevis paša vainošanas un jušanās vainīgam, jūtoties kā konflikta cēlonim.

 Suģestējamību var raksturot kā iezīmi, kura tiek iegūta dabiska mācību procesa gaitā un, un tādējādi, tā ir kvalitāte, kuru indivīds apzināti nekontrolē, jo tā attīstītās pati. Sekojoši,komunikācijas stils, kuru mēs iemantojam, netiek  apzināti attīstīts.

 

Tātad, ja divi cilvēki nonāk attiecību punktā, kurā viņu komunikācijas stili ir konflikta cēlonis,viņi var tikt iepazīstināti ar šo viņu attiecību grūtību uztveres veidu tā, lai neviens no viņiem netiktu vainots vai neuzņemtos vainu un saprastu to, ka neviens no viņiem nav konflikta cēlonis un, ka šīs grūtības ir radušās no otra partnera uzvedības un komunikācijas neizpratnes pašos pamatos. Šis moments sniedz priekšrocības tāpēc, ka likvidē vainas, aizsardzības  un  naidīguma sajūtas, kuras var radīt šķēršļus komunikācijā starp partneriem.

 

Terapijas plānu var apskatīt arī no citas perspektīvas, lai padarītu skaidrākas šīs metodes  papildus priekšrocībās. Es pārim īsumā pasaku galveno: 

 1. Jūs man izklāstāt  problēmu.

 

2. Mana sajūta ir tāda, ka neviens no jums nav vainojams 

 

šajā problēmā.

 

3. Jūsu grūtības balstās  jomā, kas ir hipnozes izpētes iespējās, šī joma ir suģestējamība.

 

4. Suģestējamība ietekmē jūsu komunikāciju ar katru cilvēku.

 

5. Es , psihologs, varu ar to strādāt  un mainīt suģestējamību, lai uzlabotu  jūsu problēmātisko situāciju.

 

6. Laikā, kamēr es mainu jūsu suģestējamību , jūsu komunikācija savā starpā uzlabosies. 

 

Kopumā šī pieeja ir balstīta uz principu, kas padara hipnozi efektīvu - suģestijas. Suģestijas tiek veiktas nomoda stāvoklī, tieši tāpat kā hipnozes sesijās. Suģestijas spēks ir efektīvs ar abiem partneriem, ja to izmanto, kā izklāstīts šeit, tādējādi, burtiski un netieši suģestējot pārim, ka tā stāvoklis uzlabosies, iedarbojoties uz to, kas abiem ir atbilstošs viņu komunikācijas stilos. Un  ir vēl  viena priekšrocība, kura būtu jāatzīmē. Agrākajās uzvedības pieejās, biheivioriostikā, attiecību konsultēšana tika veikta  tikai ar vienu partneri. Tāpēc, ar komunikāciju iemaņām nevarēja  strādāt tieši; līdz ar to  partneris , kurš nepiedalījās terapijā, bieži vien uztvēra terapeitu un partneri, kurš piedalījās  terapijā par sazvērniekiem pret viņu. Tas varēja tā patiešām notikt , bet ja arī tas tā nenotika, tad klāt neesošais partneris, kļuva pastiprināti noraidošs pret dalību terapijā, lai nenonāktu terapijas situācijā, kurā viņš domāja, ka pret viņu varētu būt vērsts uzbrukums.  Hipnoterapeitiskais konsultēšanas  modelis ļauj novērst šīs problēmas. Noraidošais  partneris drīz redzēs, ka konsultācijas tiek veiktas atmosfērā, kurā neviens netiek vainots, kas viņu iedrošinās arī piedalīties konsultēšanā. Ejot abiem partneriem terapijā, to komunikācija var tikt novērota un uz to var iedarboties tieši, un katra suģestējamība var tikt mainīta. Ja abi partneri piedalās , tad katrs no viņiem zinās, ka te nav nekādas slepenas alianses ar hipnopsihoterapeitu un ka nepastāv nekāda aizmugurēja apvienošanās. Un, visbeidzot, partneri augs un attīstīsies(caur konsultēšanas situāciju) kopā.