NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

Šie noteikumi attiecas uz šajā lapā piedāvātajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, tie nosaka un regulē šo izstrādājumu pārdošanu un lietošanu, kā arī tīmekļa vietnes izmantošanu. Šajos noteikumos sekojošiem vārdiem ir īpaša nozīme: "mēs", "mūs", "mūsu" nozīmē – Edgars Skrodelis, "vietne" nozīmē – www.hipnoze.lv, "jūs", "jūsu" nozīmē – fizisku vai juridisku personu, kas slēdz ar mums šo līgumu. Izmantojot mūsu pakalpojumus, tīmekļa vietni un piedāvātos izstrādājumus, jūs piekrītat attiecināt uz sevi šo noteikumu juridiskās saistības, kas stājas spēkā tajā brīdī, kad jūs pirmo reizi esat piekļuvuši vietnei un to izmantojat. Ja jūs nepiekrītat visu šeit izklāstīto noteikumu juridiskajām saistībām, lūdzu, neizmantojiet piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei un/vai nelietojiet mūsu izstrādājumus, vai neizmantojiet mūsu pakalpojumus.

 

 

 

UZMANĪBU! JŪSU DROŠĪBAI SVARĪGA INFORMĀCIJA

 

Mūsu izstrādājumu un pakalpojumu mērķis ir palīdzēt jums panākt pozitīvus ieguvumus no hipnozes. Lai gan hipnoze ir zināma kā ļoti iedarbīgs un neapšaubāms terapijas veids, mūsu pakalpojumu un  ierakstu saturs un informācija par tiem, kas sniegta arī šajā vietnē, ir jāuztver kā KOMPLEMENTĀRI. Šis terapijas veids NEVAR un ar to NEDRĪKST AIZSTĀT medicīnisko aprūpi. NEKAS no mūsu piedāvājuma nav paredzēts, lai izārstētu, diagnosticētu vai novērstu jebkāda veida medicīnisku, emocionālu vai fizisku stāvokli/slimību. Šaubu gadījumā, pirms piekrist saņemt pakalpojumus klātienē vai attālināti, par savu veselības stāvokli vai emocionālajām problēmām, jums ir jākonsultējas ar ārstu vai atbilstošu speciālistu. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neklausieties ierakstus, veicot darbu pie mehāniskām iekārtām vai vadot transporta līdzekli. Klausieties tos tad, kad varat droši atslābināties un gulēt. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neklausieties nevienu no mūsu ierakstiem, ja jūs ciešat no klīniskās depresijas, epilepsijas vai kādas citas nervu vai psihiskas saslimšanas. Šaubu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neklausieties mūsu ierakstus, ja jūsu nodarbei ir nepieciešama pilnīgi visa jūsu uzmanība. Ja jūs vēl neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, jūs drīkstat piekļūt vietnei vai iegādāties no mums izstrādājumus TIKAI kopā ar vecākiem vai aizbildni un viņu uzraudzībā.

 

 

 

AUTORTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 

Mūsu izstrādājumu izmantošana

 

Mūsu izstrādājumi ir paredzēti TIKAI jūsu personīgai un nekomerciālai izmantošanai. JŪS NEDRĪKSTAT izmantot nevienu no mūsu izstrādājumiem nekādos komerciālos nolūkos. KATEGORISKI AIZLEGTS neatļauti kopēt, publiski atskaņot, izmantot apraidē vai iznomāt kādu no mūsu izstrādājumiem vai ierakstiem. Ja esat profesionāls terapijas speciālists vai praktizējošs hipnoterapeits, tad jūs varat izmantot mūsu ierakstus, kā uzziņas materiālu savai profesionālajai izaugsmei. Tomēr: JŪS NEDRĪKSTAT kopēt mūsu ierakstus vai to saturu. JŪS NEDRĪKSTAT iznomāt mūsu ierakstus. JŪS NEDRĪKSTAT saviem klientiem atskaņot kādu no mūsu ierakstiem.

 

Tīmekļa vietnes lietošana un izmantošana

 

JŪS NEDRĪKSTAT kopēt, atveidot, pārpublicēt, lejupielādēt, pārsūtīt, pārraidīt, nosūtīt vai padarīt publiski vai kā savādāk pieejamu www.hipnoze.lv saturu nekādā veidā, kas nav atbilstošs jūsu personīgajai, nekomerciālai lietošanai. Tāpat jūs piekrītat nepielāgot, nemainīt un neradīt atvasinātus darbus, izmantojot www.hipnoze.lv saturu, kā vien savai personiskajai, nekomerciālai lietošanai. Jebkāda cita veida vietnes satura izmantošanai pirms tam ir nepieciešams saņemt mūsu rakstisku atļauju.

 

 

 

TREŠĀS PUSES

 

Mēs varam piedāvāt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo trešo pušu ārējo tīmekļa vietņu darbību, izstrādājumiem un saturu.

 

 

 

SAISTĪBU ATRUNA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

Tīmekļa vietnes, tai skaitā satura un funkciju, lietošana, un arī visu mūsu izstrādājumu izmantošana tiek nodrošināti "kādi ir" un "ir pieejami", nepiedāvājot nekāda veida garantijas (tieši izteiktas, domājamas vai noteiktas ar likumu) par to atbilstību jūsu vajadzībām un prasībām. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu, lietojot mūsu tīmekļa vietni un/vai izmantojot mūsu izstrādājumus, tai skaitā bez ierobežojumiem, par visiem ekonomiskajiem zaudējumiem vai jebkādiem īpašiem, netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu (vai šādiem zaudējumiem esot paredzētiem, sagaidāmiem, zināmiem vai kā savādāk). Mēs savu iespēju robežās veiksim visu, nodrošinot, lai viss notiek precīzi un bez kļūdām, tomēr mēs negarantējam un neapgalvojam, ka vietnes saturs un/vai funkcijas vienmēr būs precīzi, pilnīgi vai aktuāli, vai ka vietnei būs iespējams piekļūt nepārtraukti, bez traucējumiem un kļūdām.

 

 

 

VISPĀRĪGI

 

Ja kāds no šiem noteikumiem ir uzskatāms par nelikumīgu, spēkā neesošu vai citādi nepiemērojamu, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu tajā valstī, kurā šiem noteikumim ir paredzēts darboties, tad tik lielā mērā un tās jurisdikcijas ietvaros, kur šis nosacījums ir pretlikumīgs, spēkā neesošs vai nepiemērojams, tas ir jānodala un jāizņem no šiem noteikumiem, pārējiem nosacījumiem paliekot pilnā spēkā un joprojām saistošiem un izpildāmiem. Šie noteikumi tiek regulēti un skaidroti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Ja jums pārkāpjot šos noteikumus, mēs neveicam nekādas darbības, mēs joprojām paturam savas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz visām citām situācijām, kad jūs pārkāpjat šos noteikumus. Lai gan neesam paredzējuši, mēs varam mainīt šos noteikumus jebkurā laikā, publiskojot izmaiņas tiešsaistē. Lūdzu, regulāri pārskatiet šos noteikumus, lai pārliecinātos, ka jums ir zināmas visas mūsu veiktās izmaiņas.