Kas ir psihoterapija?

 

Psihologs var palīdzēt jums strādāt un tikt galā ar tādām problēmām caur psihoterapiju, psihologi palīdz visu vecumu cilvēkiem uzsākt laimīgu, veselu un augsti ražīgu dzīvi.

Psihoterapijas ietvaros psihologi pielieto zinātniski apstiprinātas procedūras, palīdzot cilvēkiem atgūt veselību, apgūt patiesi efektīvus  ieradumus. Pastāv vairākas psihoterapijas pieejas, kuras izmanto dažādus instrumentus- tai skaitā  kognitīvi-biheiviorālā, starppersonālā un citas, kas palīdz indivīdiem tikt galā ar savām grūtībām. Hipnopsihoterapijas instruments ir hipnotiskais process, kurā ir utilizē visu, ko cilvēks atnes sev līdzi uz terapiju un katra cilvēka spēju ieiet transā.

Psihoterapija ir uz sadarbību balstīts psiholoģiskās konsultēšanas process- proti, uz attiecībām starp indivīdu un psihologu. Pamatots dialogs nodrošina atbalstu un labvēlīgu vidi, kas ļauj jums brīvi un atklāti runāt ar kādu, kas ir objektīvs, neitrāls un netiesā jūs. Jūs un jūsu psihologs strādājat kopā ar mērķi identificēt un mainīt domāšanass un uzvedības paraugus, kas jums traucē un aizkavē jūsu attīstību.

 

Kad jūs pabeigsiet terapijas procesu, jūs būsiet ne tikai atrisinājuši savu problēmu, bet arī apguvuši jaunas iemaņas, kas ļaus jums daudz veiksmīgāk tikt galā ar jebkādiem nākotnes izaicinājumiem.

 

Kad jums vajadzētu vērsties pie psihoterapeita?
 
Šajā jautājumā ir daudz neskaidrību un pārpratumu, jūs varat ļoti negribīgi pret to attiekties. Pat, ja jūs zināt patiesību un neticat mītiem, jūs varat izjust satraukumu šajā sakarā.
Tomēr ir vērts pārvarēt šo stāvokli un savu nervozitāti, jo ikreiz, kad jūsu dzīves kvalitāte neatbilst jūsu gaidām, psihoterapija var palīdzēt.
Daži cilvēki vēršas pie psihoterapijas, jo viņi cieš no depresijas, dusmām vai neapmierinātības ar sevi. Citi vēlas tikt galā ar hroniskām grūtībām, kas ietekmē viņu emocionālo vai fizisko labklājību. Vēl kāds vēlas atrisināt kādu īstermiņa problēmu.Tas var būt , piemēram, šķiršanās process, tukšuma sajūta, satraukums uzsākot jaunu darbu vai ģimenes locekļa nāve.

Lūk, drošas pazīmes, ka psihoterapija jums patiešām palīdzēs:

·                     jūs jūtaties nomākti, izjūtat bezpalīdzību un ilgstošas skumjas.

·                     jūsu problēmas neatrisinās neskatoties uz jūsu pūliņiem, ģimenes un draugu palīdzību.

·                     Jums ir grūti sakoncentrēties uz darba uzdevumiem vai pat veikt kādas ierastas ikdienas darbības.

·                     Jūs pārmērīgi satraucaties, gaidāt vissliktāko vai pastavīgi esat “uz robežas”.

·                     jūsu darbības, piemēram, pārlieka alkohola lietošana, narkotikas vai izteikta agresija, kaitē jums vai citiem.

 
Psihoterapijas pieejas
 
Pastāv daudz atšķirīgu psihoterapijas pieeju. Parasti klīniskie psihologi izmanto vienu vai vairākas no tām. Katra teorētiskā perspektīva kalpo par karti, kas palīdz psihologam izprast savus klientus,viņu problēmas un atrast pareizos risinājumus.

Jūsu terapijas veids ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: tiešās psiholoģiskās izpētes, jūsu psihologa teorētiskās orientācijas un atkarībā no tā, kas vislabāk darbosies jūsu situācijā.

Jūsu psihologa teorētiskā perspektīva nosaka, kas notiek viņa sesijās. Psihologi, kas izmanto kognitīvo-uzvedības terapiju, piemēram, pielieto praktisko terapeitisko pieeju. Jūsu psihologs var lūgt jums izpildīt noteiktus uzdevumus, kuru mērķis - palīdzēt jums attīstīt daudz efektīvākas problēmsituāciju risināšanas iemaņas.

 

 

Šī pieeja bieži paredz mājasdarbus. Jūsu psihologs var lūgt jums sniegt vairāk informācijas, piemēram, pierakstīt savas reakcijas uz noteiktam situācijām. Vai arī apgūt jaunas iemaņas ārpus sesiju laika, piemēram, lūdzot klientam, kas izjūt bailes no liftiem, praktizēt lifta pogu nospiešanu. Jums var būt arī rakstiski uzdevumi, kas palīdzēs jums iegūt jaunas zināšanas par noteiktu tematu.

Savukārt, psihoanalītiskās un humānistiskās pieejas tipiski fokusējas uz sarunu, nevis uzdevumu izpildi.Sesijās jūs varat  apspriest savu iepriekšējo pieredzi, kas palīdzēs jums un  jūsu psihologam labāk izprast jūsu aktuālo problēmu pamatcēloņus.

Jūsu psihologs var kombinēt vairāku psihoterapijas pieeju elementus.

Faktiski, psihologi vairs sevi nesaista tikai ar kādu vienu pieeju. Tā vietā, viņi kombinē dažādu pieeju elementus un pielāgo terapiju katra klienta individuālajām vajadzībām.

 

Svarīgākais, kas būtu jāzina, ir vai jūsu psihologs ir kompetents atbilstošajā jomā un  jūt, ka var jums palīdzēt.